मासिआ उद्योग विश्व आपल्या सेवेत लवकरच येत आहे...
Contact Details
Chikalthana MIDC
P-25, M.I.D.C. Area, Chikalthana
Aurangabad - 431 210 (MS) India
Phone : +91 240 2481482
Email Id: info@massia.org
Waluj MIDC
P-15, M.I.D.C. Area Waluj
Aurangabad - 431 136 (MS) India
Phone : +91 240 2564330
Email Id: info@massia.org
Shendra
P-28, Shendra Five Star Industrial
Area Aurangabad - 431 147 (MS) India
Email Id: info@massia.org
Copyright @ MASSIA 2015. Developed by Regal Soft India